Close
samsa_tre

Föreläsning Pär Johansson

Den 28 april kommer Pär Johansson och föreläser för Samsas personal om sitt arbete med Glada Hudik-teatern. Pär kommer bla. prata om vikten av glädje, engagemang och ett gott bemötande.

Läs mer

SKOLA

Samsaskolan är en liten resurskola som arbetar med elever i grundskolans senare del (åk 7-9). Skolan ligger belägen i natursköna Skogstibble cirka 25 km från Uppsala centrum. Den lantliga miljön med närhet till skogs- och jordbruksbygd bidrar med lugn till skoldagen, där inga störande moment pockar på elevens uppmärksamhet.

Samsaskolans profil är att arbeta med elever som har haft det svårt att lyckas med sin tidigare skolgång. Vi jobbar utifrån elevens styrkor (salutogent arbetssätt) och hur den kan använda dessa för att lyckas i skolan och vardagen.

På Samsaskolan har eleven möjligheten att utvecklas och utmanas i sin takt. Allt efter sina förutsättningar.

HVB

Vi bedriver tillsammans med våra dotterbolag, Provide Omsorg AB, Parangons AB samt Sälltäppans Behandlingshem AB 5 st HVB hem för både ungdomar och vuxna. Dessa är belägna i Knivsta, Västerås, Sala, samt Julita.

Föreståndare samt områdeschef bildar tillsammans en mycket erfaren ledningsgrupp som leder kvalitetsarbetet inom våra HVB hem.

Från och med hösten 2014 erbjuder vi en behandlingsgaranti för de ungdomar som vistas på något av våra HVB hem.

LSS

Samsa erbjuder insatser enligt LSS ( Lagen om Stöd och Service) i form av gruppboende, daglig verksamhet, ungdomsboende och korttidsboende för barn och ungdomar.

Vi har boenden både i stadsmiljö och närmare naturen, våra lägenheter och rum håller en hög standard. Med kompetens, värme och engagemang vill vi ge varje individ möjlighet till trygghet och livsglädje och möjlighet att utvecklas.

Varje människa är unik och därför är också vårt stöd, service och omvårdnad unikt utformad för varje individ.

Vi kan erbjuda helhetslösningar då vi har ett nära samarbete mellan våra boenden och våra dagliga verksamheter och skola.

Go top