Close

Om Boendet

Sälltäppans Behandlingshem är beläget i en naturskön lantlig miljö i centrala Södermanland mellan Katrineholm och Eskilstuna. Julita samhälle är närmast tillhands. Bussförbindelser finns till både Katrineholm, Eskilstuna och Örebro.

Sälltäppan är en stor fastighet med gott om gemensamhetsutrymmen men även möjlighet att dra sig undan om man vill vara ensam en stund. Till fastigheten hör en stor trädgård med uteplats där grillning och där mycket samvaro sker under sommaren. Möjlighet finns också att ha sin egen lilla trädgårdsland. HVB hemmet har även egen minibuss.

På Sälltäppan har vi plats för 10 st klienter, både kvinnor och män i åldern 20-65 år. Hos oss kan man vara placerad med eller utan stöd av LPT, LRV och SoL. Det finns personal dygnet runt och bemanningen anpassas efter behovet i gruppen.

Vi har även möjlighet att erbjuda 4 st separata stödboenden belägna strax intill Sälltäppans Behandlingshem.

Den vuxne har regelbundna behandlingssamtal. Verksamheten har inplanerade möten där vi diskuterar och kommer överens kring aktiviteter och fritid.

Verksamheten utgår från ett salugent förhållningssätt som innebär att man i processen fokuserar på friskfaktorer istället för på riskfaktorer. Grundstenen i vården är att stärka den enskilde klientens förmåga att ta större ansvar för sig själv och känna delaktighet i besluten gällande sitt liv och behandling.

Sälltäppan

0150 – 940 90
salltappan@samsa.nu

Mathias Clarstedt Föreståndare
073 – 442 41 68
m.clarstedt@samsa.nu

Jour nummer
070 – 091 50 33

Medarbetare

Våra medarbetare arbetar tillsammans i ett team, de har adekvat utbildning för arbetet såsom socionom, beteendevetare, sjuksköterska, behandlingsassistent mm. Det är både kvinnor och män i blandade åldrar i arbetsgruppen. På konsultbasis finns psykiatriker, psykolog och handledare knutna till verksamheten. Dygnet runt finns även tillgång till råd, stöd och handledning via telefonberedskap.

Sysselsättning

På Sälltäppan strävar vi efter att skapa en tydlig struktur och en meningsfullhet i det dagliga. Vi arbetar tillsammans med de dagliga sysselsättningarna såsom matlagning, städning tvätt m.m sk ADL-träning. Övrig sysselsättning kan vara skötsel av fastighet och trädgård, allt sker tillsammans med personal så att man alltid kan få det stöd och hjälp man är i behov av.

Sociala färdigheter byggs upp via färdighetsträning och jagstärkande åtgärder och ADL-träning. Ett tydligt, strukturerat och individanpassat förhållningssätt med hjälp av och stöd av individuella scheman efterföljs med hjälp av kontaktmannaskap.

Den dagliga tillvaron planeras tillsammans på morgonmötet varje dag och alla hjälper till efter sin egen förmåga. Allt arbete sker tillsammans med personal och ger då också möjlighet att skapa en djupare relation.

Behandlingen sker miljöterapeutiskt. Vi kan även erbjuda Bildterapi och Transaktionsanalytiska psykoterapi.

Go top